პლაინჯის საჯარო სკოლები
პლაინჯის საჯარო სკოლები

ზამთრის კონცერტი I

პლაინჯის საშუალო სკოლა 241 Wyngate Drive, ჩრდილოეთ მასაპეკვა, NY, შეერთებული შტატები

განათლების საბჭოს სხდომა

Plainedge High School ინოვაციური სასწავლო ცენტრი 241 Wyngate Drive, ჩრდილოეთ მასაპეკვა, NY, შეერთებული შტატები

ზამთრის კონცერტი II

პლაინჯის საშუალო სკოლა 241 Wyngate Drive, ჩრდილოეთ მასაპეკვა, NY, შეერთებული შტატები

ზამთრის კონცერტი II

შემოდგომის თამაში

პლაინჯის საშუალო სკოლა 241 Wyngate Drive, ჩრდილოეთ მასაპეკვა, NY, შეერთებული შტატები

შემოდგომის თამაში

შემოდგომის თამაში

პლაინჯის საშუალო სკოლა 241 Wyngate Drive, ჩრდილოეთ მასაპეკვა, NY, შეერთებული შტატები

შემოდგომის თამაში

გამოტოვება