ვულოცავ ალეზა მუღალს

ვულოცავ ალეზა მუღალს

ვულოცავთ ალეზა მუღალს (2023 წლის კლასი), რომლის კვლევა ახლახან გამოქვეყნდა მეორადი ფსიქოლოგიური კვლევების ჟურნალში. პითონის კოდირების გამოყენებით მან ჩაატარა ტვიტების ბუნებრივი ენის დამუშავება, რათა გამოეკვლია ინდივიდების დამოკიდებულება სტომატოლოგიის მიმართ და აღმოაჩინა, რომ ინდივიდებს ჰქონდათ შფოთვა სტომატოლოგიური პროცედურების მიმართ და მაღალი ხარჯები. იქიდან მან გამოიყენა სკოლის წვდომა Roper iPoll მონაცემთა ბაზაზე, რათა შეემუშავებინა რეგრესული მოდელის კვლევა დაზღვევის დაფარვის როლზე ხარჯებზე. #ჩაიცვით უბრალო #უბრალო სიამაყე #უბრალო ამაყი