დააწკაპუნეთ აქ რუკის გასადიდებლად

გასაღები

*უარი პასუხისმგებლობის შეზღუდვა: სკოლაში დასწრების ზონის ინტერაქტიული რუკა შეიძლება ექვემდებარებოდეს შეცდომებს ძიების ალგორითმის, მომხმარებლის შეყვანისა და სხვა ფაქტორების საფუძველზე. Plainedge Union Free School District არ არის პასუხისმგებელი ამ აპლიკაციის გამოყენებისას დაფიქსირებულ ან წარმოშობილ შეცდომებზე. სასკოლო დავალებების შესახებ კითხვები უნდა მიმართოთ რეგისტრატორს ნომერზე (516) 992-7420 ან ტრანსპორტირებას ნომერზე (516) 992-7490.