სკოლის ღონისძიებები

09
Oct
გრაფიკით7: 00 AM
| პლაინჯის საშუალო სკოლა

კოლუმბის დღე -- სკოლები დაკეტილია

11
Oct
გრაფიკით7: 00 PM
| პლაინჯის საშუალო სკოლა

აკადემიური ღირსების საზოგადოების ინდუქცია

20
Oct
გრაფიკით2: 00 PM
| პლაინჯის საშუალო სკოლა

პეპ რალი/სახლში დაბრუნება

26
Oct
გრაფიკით6: 00 PM
| პლაინჯის საშუალო სკოლა

მშობელთა/მასწავლებელთა კონფერენციები