პლაინჯის საჯარო სკოლები
პლაინჯის საჯარო სკოლები

PHS-მა მოიპოვა ბრინჯაოს აღიარება 2023 წლის AP School Honor Roll-ზე და მიიღო AP Access Award. AP School Honor Roll აღიარებს სკოლებს, რომელთა AP პროგრამა იძლევა შედეგებს და აფართოებს წვდომას სტუდენტებისთვის. მადლობა Plainedge-ის ყველა პერსონალს, რომელიც მხარს უჭერს ამ გაკვეთილების ფასილიტაციასა და დაგეგმვას!

გამოტოვება