Აუდიტის კომიტეტი

განათლების საბჭომ 27 წლის 2006 აპრილის საბჭოს სხდომაზე დადგენილებით შექმნა აუდიტის კომიტეტი. აუდიტის კომიტეტის მისიაა უზრუნველყოს რაიონის ფისკალური ანგარიშვალდებულება გარე და შიდა აუდიტის ზედამხედველობაში საბჭოსთვის დამოუკიდებელი დახმარების გაწევით. აუდიტის კომიტეტი შედგება რვა წევრისაგან, მათ შორის შვიდი საბჭოს წევრი და ერთი გარე პირი, რომელიც ასრულებს კომიტეტის თავმჯდომარეს. აუდიტის კომიტეტი წელიწადში დაახლოებით ოთხჯერ (4) იკრიბება, რათა განიხილოს რაიონული ფინანსური ანგარიშები შიდა და გარე აუდიტორებთან ერთად.