განათლების ტექნოლოგიების რესურსები 

მონაცემთა კონფიდენციალურობა და დაცვა

Plainedge Union-ის თავისუფალი სკოლის ოლქი მოწოდებულია დაიცვას თითოეული მოსწავლის მონაცემების კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება

მობილური მოწყობილობა 1:1 პროგრამა